Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

SKETBE Mail Art Exhibition

More about the exhibition in :
Περισσότερα για την έκθεση στην ιστοσελίδα:

http://www.sketbe.gr/exhibitions/mailart.htm

Participating artists and artwork:
Συμμετέχοντες καλλιτέχνες και έργα καλλιτεχνών:
http://www.sketbe.gr/mailart/listofparticipants.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου