Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Η ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ ΓΡΑΦΕΙ...

MAIL ART
Διεθνής Έκθεση του ΣΚΕΤΒΕ
«Όχι στη βία. Ναι στη Δημιουργία. Τα Όρια»

Μέσα στον 21ο αιώνα, αιώνα της υπερκινητικότητας και της ταχύτητας που χαρακτηρίζει τις μεθόδους επικοινωνίας του, η mail art, με επίμονο αίτημα για κινητικότητα, διευρύνει τα όρια των γεωπολιτιστικών της διαστάσεων, με στόχο τη δημιουργική συνεργασία ανάμεσα σε καλλιτέχνες, προερχόμενους από χώρες, με τα δικά τους κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά, παραδόσεις και πολιτισμικά ιδιώματα, εντείνοντας διαπολιτισμικές επαφές και σχέσεις μεταξύ τους, ως δίαυλος επικοινωνίας, ανάπτυξης διαλόγου και πολύ-πολιτισμικών διαχύσεων.
Πρόκειται για μια αναγκαιότητα που πηγάζει από την τάση κάθε ανθρώπου για ελευθερία, για αποδέσμευση. Αποτελεί αποκύημα μιας προσπάθειας να δημιουργηθεί μια εναλλακτική θεσμική βάση για τη δικτύωση των καλλιτεχνών, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανταπόκριση στις ευκαιρίες και εξελίξεις του διεθνούς πλέον εικαστικού περιβάλλοντος. Προσπαθεί να εφεύρει ένα σύστημα επικοινωνίας, κωδικοποίησης, αποκωδικοποίησης και μετάδοσης πολιτιστικών πληροφοριών, δίνοντας έναυσμα για ενέργειες λυτρωτικές, καινοτόμες, εξερευνητικές, κοινωνικές, επικοινωνιακές, επαναπροσδιορισμού, ερμηνείας και επεξεργασίας της εκάστοτε κοινωνικοπολιτιστικής παράδοσης, μνήμης και ιστορίας.
Μέσω της πρόσκλησης για συμμετοχή στην έκθεση «Όχι στη βία. Ναι στη Δημιουργία. Τα Όρια», με τα αυτόνομα έργα κάθε καλλιτέχνη, ανεξάρτητα από αποστάσεις και πολιτισμικές διαφορές, ενισχύεται η διαδικασία ενσωμάτωσης στη σύγχρονη πολιτισμική πραγματικότητα, διατηρώντας ταυτόχρονα την ταυτότητα και την ακεραιότητά του, ώστε να αντισταθεί, στα φαινόμενα της ομογενοποίησης της πολιτισμικής σύνθεσης και της απώλειας της πολιτισμικής του ταυτότητας.
Η mail Art, σταυροδρόμι πολυφωνίας της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης και πολυσήμαντων εικαστικών τάσεων, διαπιστευμένα καταδεικνύει το πολύμορφο και πολύπλοκο φάσμα προσεγγίσεων, μέσα από αναμείξεις, ωσμώσεις, και αντιφάσεις, στην εποχή της ανάμειξης και διάχυσης ορίων και της μείωσης των πολιτισμικών αποστάσεων μέσα σ το πλαίσιο της going global παγκοσμιοποίησης.
Αποτελεί ένα γρανάζι στον τεράστιο διεθνή μηχανισμό καλλιτεχνικής κινητικότητας, και το διεθνή μηχανισμό διακίνησης καλλιτεχνικού έργου, δίνοντας βαρύτητα στην σημασία της πολυπολιτιστικής συνύπαρξης και στοχεύοντας στην αναθεώρηση της καθεστηκυίας κυρίαρχης αντίληψης, στην αναθεώρηση της κριτικής στάσης, στη διεύρυνση ορίων της ατομικής και συλλογικής συνείδησης.
Διαρρηγνύει και υπονομεύει την καθεστηκυία διαδικασία καλλιτεχνικής κινητικότητας, χωρίς επαιτείες σε χορηγούς, σχέσεις με τράπεζες και επιχειρήσεις, απαλλαγμένη από όρους συναλλαγής και μικροπολιτικής, προσπερνώντας μεσάζοντες, γκαλερί και αίθουσες τέχνης, μουσεία, και δίχως κανόνες, λογοκρισία και κυριαρχούσες ελίτ, ξεπερνάει όχι μόνο απλά την ιδιοποίηση και εκμετάλλευση της, αλλά προσφέροντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη συμμετοχή, μετατρέπεται σε πιο δημοκρατικό μέσο επικοινωνίας, ως άμεσος, ρευστός, αβέβαιος, υβριδικός χώρος συνεκφώνησης των ανθρώπινων αφηγήσεων, των δια-πολιτισμικών πραγματικοτήτων προωθώντας ουσιαστικά την τέχνη και τη διάχυσή της.
Οι καλλιτέχνες δημιουργούν πρωτότυπα έργα, ενάντια στη «Βία» και για την κατάργηση των «Ορίων»-διαχωριστικών γραμμών: γεωγραφικών, πολιτικών, φυλετικών, ταξικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών. Η κατάργηση αυτών των γραμμών στην τέχνη συνδέεται άμεσα μ' ένα από τα βασικά, εγγενή, σταθερά χαρακτηριστικά της, που είναι η υπέρβαση της πραγματικότητας, υπέρ μιας ποιητικής και διαπολιτισμικής ερμηνείας του κόσμου.
Με διαφορετικές καλλιτεχνικές πρακτικές και μεθόδους, αποτυπώνουν τη δική τους πρόταση, καταγγελία, προβληματισμό, εμπειρία, αναστοχασμό, για την αποστασιοποίηση και τον απεγκλωβισμό του σύγχρονου ανθρώπου από τη βία, μέσα από αυτό που ο Francesco Bonami αναφέρει ως «πολλαπλές θεάσεις μέσα από ατομικούς ορίζοντες».

Μαρία Κενανίδου
Ιστορικός Τέχνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου