Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2009

Thanks to the participating artists - Call for texts / Ευχαριστίες προς τους καλλιτέχνες - Κείμενα για την έκθεση

Thank you for your participation in the Mail Art exhibition of SKETBE. The works of art will appear at the blog of SKETBE: http://sketbe.blogspot.com/ on the opening day. The exhibition will take place at the Pedagogic School of Aristotle University of Thessaloniki, 1-11 December 2009. The curator of the exhibition is the Secretary of SKETBE, Mrs. Aphrodite Karamanli. For the organization of the online symposium, you may send your texts related to the subject of the exhibition “No to violence, yes to creativity – The limits”, to the president of SKETBE, Mr. George Politis: sketbe@gmail.com

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην έκθεση Mail Art του ΣΚΕΤΒΕ. Έργα σας θα αναρτηθούν στο blog του Συλλόγου: http://sketbe.blogspot.com/ την ημέρα των εγκαινίων. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ, 1-11 Δεκεμβρίου 2009. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Γραμματέας του Συλλόγου, Αφροδίτη Καραμανλή. Για τη διοργάνωση του διαδικτυακού συμποσίου, στείλτε τα κείμενά σχετικά με το θέμα της έκθεσης «Όχι στη βία, ναι στη δημιουργία – τα όρια», στο email του Προέδρου, Γιώργου Πολίτη: sketbe@gmail.com

Painting by E. Petala (Greece)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου