Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2009

SKETBE MAIL ART

Due to the large space needed for texts, updates and paintings in the future, we have decided to have a new blogsite dedicated to our mail art exhibition.
You will be able to find news and updates concerning our Mail Art Exhibition here...

Εξαιτίας του μεγάλου όγκου κειμένων, ενημερώσεων και έργων για την έκθεση mail art, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε ένα blog ιδιαίτερα για αυτήν την έκθεση.
Εδώ θα μπορείτε να παρακολουθείτε τις ενημερώσεις για την διεθνή έκθεση Mail Art του ΣΚΕΤΒΕ.


Painting by L. Brent (USA)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου